Συχνές ερωτήσεις / Βοήθεια

Ποιοι είναι οι λόγοι ώστε να μη δημοσιευθεί μια αγγελία;

Λόγοι μη δημοσίευσης αγγελίας:

  • Κείμενο γραμμένο με κεφαλαία γράμματα (μόνο μικρά )
  • Κείμενο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες
  • Κείμενο με διαφημιστικό περιεχόμενο
  • Επανάληψη αγγελίας
  • Λάθος ή ελλιπή στοιχεία όπως: καθορισμός περιοχής , μάρκας κ.α..
  • Υπέρβαση ορίου λέξεων
  • Λάθη σύνταξης και ορθογραφίας
Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για την καταχώρηση μιας αγγελίας;

Οδηγίες καταχώρησης αγγελίας

• Γράψτε το κείμενο με πεζά γράμματα και σωστά διαστήματα μεταξύ των λέξεων για να μπορούν να μετρηθούν.
• Αγγελίες με κεφαλαία γράμματα δε θα δημοσιεύονται.
• Το κείμενο θα πρέπει να περιέχει έως 30 λέξεις (τα κενά και οι μονοσύλλαβες δεν υπολογίζονται).
• Αν κολλάτε τις λέξεις για να υπερβείτε το όριο των 30 λέξεων θα διαγραφεί όλη η αγγελία.
• Μην αναφέρεται στο κείμενο της αγγελίας στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα, e-mail's, url's, διευθύνσεις. Στοιχεία όπως: Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, φίρμες, αποτελούν στοιχεία διαφήμισης και αφαιρούνται.
• Οι αγγελίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διαφήμιση. Αν θέλετε να διαφημιστείτε μέσω των σελίδων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.