Όροι Χρήσης

Οι ήδη υφιστάμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες συμπεριληφθούν στο site υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.
Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site κατανοεί και αποδέχεται πλήρως ότι το σύνολο των σελίδων / υπηρεσιών παρέχεται <<ως έχει>> και η Media Press αποποιείται ευθύνης όσων αφορά την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προέρθει από την χρήση του site.
Ο επισκέπτης / χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site που μπορεί να απαιτεί καταβολή τελών σε τρίτους φορείς π.χ. (παροχής υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet κ.α.) και έχει την αποκλειστική ευθύνη των σχετικών τελών.
Ο επισκέπτης / χρήστης είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους παρόντες όρους χωρίς να προβεί σε ενέργειες που μπορεί να προσβάλουν το ήθος και την προσωπικότητα άλλων και χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην λειτουργία του site .


Όροι καταχώρησης
Για να καταχωρήσετε την αγγελία σας θα πρέπει:
• Να εγγραφείτε ως μέλος
• Το τηλέφωνο και το e-mail που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας, εμφανίζονται υποχρεωτικά στην αγγελία.
• Η κάθε αγγελία καταχωρείται με ευθύνη του μέλους που την καταχωρεί, ως προς το περιεχόμενο.
• Όλες οι αγγελίες οι οποίες καταχωρούνται από αυτό το σύστημα, θεωρούνται αγγελίες ιδιωτών.
• Επαγγελματίες όπως μεσίτες, έμποροι κ.λ.π., θα επικοινωνούν πρώτα με τα τηλέφωνα 2221087801, 6970885369.
• Μην καταχωρείτε αγγελίες για λογαριασμό τρίτων, για κανένα λόγο.
• Την ευθύνη για παραπλανητικό, υβριστικό, αναληθές περιεχόμενο, ή τη χρήση αριθμού τηλεφώνου ή λογαριασμού e-mail, που δεν του ανήκουν, φέρει ο χρήστης ο οποίος τα δήλωσε.
• Όλες οι αγγελίες ελέγχονται πριν εμφανιστούν.
• Ο έλεγχος των αγγελιών γίνεται για την αποφυγή κειμένων με υβριστικό - προσβλητικό περιεχόμενο, εσφαλμένη επιλογή κατηγορίας, ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Κάποια μικρή διόρθωση μπορεί να γίνει εφ' όσον παρατηρηθεί.
• Οι αγγελίες παραμένουν για 30 ημέρες στο site. Αν θελήσετε νωρίτερα να διαγράψετε την αγγελία σας, κάντε είσοδο στον λογαριασμό σας και διαγράψτε τη .

Οδηγίες καταχώρησης αγγελίας
• Γράψτε το κείμενο με πεζά γράμματα και σωστά διαστήματα μεταξύ των λέξεων για να μπορούν να μετρηθούν.
• Αγγελίες με κεφαλαία γράμματα δε θα δημοσιεύονται.
• Το κείμενο θα πρέπει να περιέχει έως 30 λέξεις (τα κενά και οι μονοσύλλαβες δεν υπολογίζονται).
• Αν κολλάτε τις λέξεις για να υπερβείτε το όριο των 30 λέξεων θα διαγραφεί όλη η αγγελία.
• Μην αναφέρεται στο κείμενο της αγγελίας στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνα, e-mail's, url's, διευθύνσεις. Στοιχεία όπως: Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, φίρμες, αποτελούν στοιχεία διαφήμισης και αφαιρούνται.
• Οι αγγελίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν διαφήμιση. Αν θέλετε να διαφημιστείτε μέσω των σελίδων μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Λόγοι μη δημοσίευσης αγγελίας
• Κείμενο γραμμένο με κεφαλαία γράμματα (μόνο μικρά )
• Κείμενο γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες
• Κείμενο με διαφημιστικό περιεχόμενο
• Επανάληψη αγγελίας
• Λάθος ή ελλιπή στοιχεία όπως: καθορισμός περιοχής , μάρκας κ.α..
• Υπέρβαση ορίου λέξεων
• Λάθη σύνταξης και ορθογραφίας

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή βοήθεια σχετικά με την καταχώρηση της αγγελίας σας επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 2221087801, 6970885369

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Κάθε επισκέπτης / χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του site θα πρέπει:
Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες όπως ζητούνται στις αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/ υπηρεσίες του site.
Να ενημερώνει επιμελώς και διατηρεί τα στοιχεία εγγραφής και αλλαγή αυτών ώστε να μένουν αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.
Ο χρήστης/ μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του site.
Ο χρήστης/ μέλος αποδέχεται ότι μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, παράνομο ή ανήθικο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη η Media Press για οποιοδήποτε λάθος παράληψη, βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή μεταφέρεται.

Η MEDIA PRESS δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου των πληροφοριών να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από χρήστη/ μέλος στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, ακεραιότητα, ποιότητα, νομιμότητα του περιεχομένου.
Οι χρήστες/ μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών για:
Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για εγκατάσταση περιεχομένου παράνομου, επιβλαβές, προσβλητικού, απειλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, υβριστικού, ρατσιστικού και γενικώς που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων και προκαλεί ποινικό αδίκημα.
Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με κάθε τρόπο
Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου α) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το διαθέσει β) που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας φορέων γ) για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων και κάθε προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου.
Ψευδή δήλωση ή παραπλανητική δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη, μίμηση προσώπου.
Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/ μελών με σκοπό την παραπλάνηση.
Παραβίαση με ή χωρίς πρόθεση τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας και κάθε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ.
Παρενόχληση της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών.
Οι χρήστες / μέλη αποδέχονται ότι:
Η Media Press δεν κάνει προκαταρτικό έλεγχο του περιεχομένου αλλά έχει το δικαίωμα επιλογής άρνησης δημοσίευσης ή διαγραφής περιεχομένου που παραβιάζει τους όρους χρήσης.
Οι χρήστες/ μέλη αποδέχονται ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.
Οι χρήστες/ μέλη αποδέχονται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η MEDIA PRESS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/ μέλη.
Η MEDIA PRESS διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της καθώς και τη διάθεση του περιεχομένου του σε χρήστες /μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η MEDIA PRESS δεν φέρει καμία ευθύνη για επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site, καθώς και για οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει μεταξύ τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΤΑ
Όλο το περιεχόμενο του site (εκτός των εξαιρέσεων), συμπεριλαμβανομένων εικόνων, αγγελιών, κειμένων, φωτογραφιών , σχεδίων, γραφικών, προγραμμάτων όλων των αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού, κοινοτικού και διεθνές δικαίου, τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, ανήκουν στην Media Press και διατίθενται στους επισκέπτες /χρήστες μόνο γα προσωπική χρήση.
Τα προϊόντα, οι πληροφορίες, οι υπηρεσίες, που εμφανίζονται στο site καθώς και όσες φέρουν σήματα οργανισμών, εταιριών, φορέων ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Ο χρήστης/ μέλος αποδέχεται ότι δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί με οποιοδήποτε τρόπο, μέρος ή σύνολο του περιεχομένου του site.

ΔΕΣΜΟΙ(LINKS) ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ (SITE)
Το site δεν ελέγχει το περιεχόμενο την διαθεσιμότητα την ποιότητα και πληρότητα άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την χρήση/ επίσκεψη ο χρήστης υποχρεούται να απευθυνθεί απευθείας στα web sites και σελίδες τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και την αποκατάσταση σε πιθανό πρόβλημα που θα παρουσιαστεί.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Media Press αναλαμβάνει την επεξεργασία, συλλογή, διανομή του περιεχομένου χωρίς να το αποδέχεται και χωρίς να εγγυάται: την πληρότητα, ορθότητα, αρτιότητα και επάρκεια αυτού καθώς και την απουσία λαθών λόγου του μεγάλου όγκου των πληροφοριών. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο επισκέπτης/ χρήστης που τις χρησιμοποιεί με δική του ευθύνη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η MEDIA PRESS δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής του site ή δυσχερής λειτουργίας του, σε περίπτωση εντοπισμού ιών ή άλλων επιβλαβών λογισμικών. Δεν εγγυάται την πληρότητα, ορθότητα, διαθεσιμότητα των περιεχόμενων σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και τα αποτελέσματά τους. Εκ τούτου καθείς των επισκεπτών χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες – υπηρεσίες του site με δική του πρωτοβουλία αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση του site για να δημοσιεύει, αναρτά πληροφορίες , δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, μουσικά αρχεία, video, μηνύματα παρέχει την άδεια στη Media Press το χρονικό διάστημα που αυτό το περιεχόμενο αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης ο χρήστης/μέλος που αναρτά και δημοσιεύει τα ανωτέρω συναινεί στην ανάρτηση ή και δημοσίευση διαφημίσεων από το site στις σχετικές σελίδες- υπηρεσίες.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης/ μέλος του site συμφωνεί και αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το site και όσους έχουν σχέση για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων, λόγω του περιεχομένου που θα διαθέσει για δημοσίευση ανάρτηση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του site.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο χρήστης του site συμφωνεί και αποδέχεται ότι η Media Press θα διατηρεί σε αρχεία και θα επεξεργάζεται αν χρειαστεί προσωπικά δεδομένα του που θα παρέχονται σε αυτή με την επίσκεψη του χρήστη στο site με σκοπό:
την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει το site στους χρήστες .
την ενημέρωσή τους σε ότι αφορά νέες υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές, αγγελίες.
την ικανοποίηση των απαιτήσεων σε σχέση με τις υπηρεσίες που διαθέτει.
τη σωστή λειτουργία του site σε όλες τις σχετικές με τα παραπάνω ενέργειες .

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τα ανωτέρω προκύπτουν από το Ελληνικό δίκαιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Όποια ανωτέρω διάταξη είναι αντίθετη με το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται .
Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με τη χρήση του site εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια Χαλκίδας.